Platby

 

Taneční soutěž 21.2. 2016

 
Startovné: 70,- Kč na osobu (soutěžící), platí se každý start, maximálně však 280,- Kč za účast v soutěži, tzn., že pokud soutěžící bude soutěžit ve více jak čtyřech formacích (disciplínách), tak hradí vždy pouze 280,- Kč. Za více jak čtyři disciplíny již soutěžící další startovné neplatí. Startovné je splatné v den soutěže, a to v hotovosti při prezentaci.
 

 
Mažoretko-twirlingová soutěž 19.3. 2016
 
Startovné: 70,- Kč na osobu (soutěžící), platí se každý start. Startovné je splatné v den soutěže, a to v hotovosti při prezentaci.