Fanklub ČMTF

Přihláška do fanklubu ČMTF

04.01.2024 16:11

Přihlášky do fanklubu jsou uzavřeny. V případě zájmu kontaktujte generálního manažera Jaromíra Vápeníka - jaromirvapenik@cmtfederation.cz, tel: 604 209 614. 

Řádně vyplněnou přihlášku člena Fanklubu ČMTF společně s Vaší fotografií odešlete nejpozději do 20. března 2024. 

Odesláním přihlášky souhlasíte s GDPR a s pravidly členství ve Fanklubu ČMTF a berete na vědomí informace o členství ve Fanklubu ČMTF vydané na stránkách www.czechmajorettes.cz

Slevy u obchodních partnerů pro členy FANKLUBU ČMTF

31.12.2023 18:54

Raze FOTOATELIÉR (www.raze.cz)

sleva 10% pouze pro členy Fanklubu ČMTF

 

na zakoupení fotografií přímo na každé soutěži pořádané ČMT či ČTF v případě, že tuto soutěž bude fotografovat Raze FOTOATELIÉR. Podmínkou získání slevy je nákup fotografií v minimální hodnotě 300 Kč. Před nákupem je třeba prokázat se kartou člena Fanklubu ČMTF.

 

Poháry ADEK (www.pohary-adek.cz)

sleva 10% pro členy Fanklubu ČMTF a řádně zaregistrované trenéry či vedoucí týmů

 
 
na zakoupení pohárů, diplomů, medailí vč.  veškeré další nabídky, kterou má firma Poháry ADEK na svých internetových stránkách. Podmínkou získání slevy je nákup v minimální hodnotě 500 Kč. Při objednávce bude nutné uvést telefonicky nebo emailem číslo své karty člena Fanklubu ČMTF či ID řádně zaregistrovaného trenéra či vedoucího týmu. 
 

LIBOVEJ POTISK (www.libovejpotisk.cz)

sleva 10% pro členy Fanklubu ČMTF a řádně zaregistrované trenéry či vedoucí týmů

 
 
na zakoupení fotodárků, textilu vč. veškeré další nabídky, kterou má firma LIBOVEJ POTISK na svých internetových stránkách. Podmínkou získání slevy je nákup v minimální hodnotě 500 Kč. Při objednávce bude nutné uvést telefonicky nebo emailem číslo své karty člena Fanklubu ČMTF či ID řádně zaregistrovaného trenéra či vedoucího týmu. 

Informace o členství ve Fanklubu ČMTF pro soutěžní sezónu 2024

31.12.2023 18:36

Staňte se členem Fankulbu a získejte několik výhod plynoucích ze samotného členství,

v případě Vašeho členství získáte kartu člena Fanklubu České Mažoretkové a Twirlingové Federace (dále jen ČMTF) s Vaším osobním evidenčním číslem fanouška, která Vám umožní VSTUP ZDARMA na soutěže pořádané v roce 2024 jak Českou Mažoretkovou Federací, tak Českou Twirlingovou Federací (společně ČMTF) včetně 50% slevy na vstupném mezinárodních soutěží pořádaných ČMTF v České republice pro jiné subjekty např. pořádání Grand Prix, Mistrovství Evropy, Mistrovství světa atd. Na získanou kartu člena Fanklubu ČMTF si budete moci uplatnit od 30. 3. 2024 do 30. 11. 2024 také různé slevy od partnerů ČMTF, které jsou uvedeny na stránkách ČMTF. Jakékoli další informace k členství ve Fanklubu ČMTF získáte na tel. čísle + 420 604 209 614.v

 

1. Kdo může získat klubovou kartu?
1.1. Klubovou kartu může získat občan jakékoli národnosti ve věku od 18 let výše.

1.2.  Ten, kdo získá členství ve Fanklubu ČMTF, musí souhlasit s pravidly členství.

 

2. Jaká je výše členského poplatku za klubovou kartu?
2.1. Členský poplatek za klubovou kartu na rok 2024 je stanoven ve výši 400 Kč.

2.2. Registrační poplatek za klubovou kartu musí být uhrazen do doby splatnosti na faktuře.

2.3.  Po řádném uhrazení členského poplatku se tento poplatek již nevrací.

 

3. Od kdy do kdy je platnost klubové karty?

3.1. Platnost klubové karty začíná 30. 3. 2024 a končí 30. 11. 2024.

 

4. Jak a kde se můžete zaregistrovat?
4.1. Vyplněním registrační přihlášky a jejím odesláním včetně Vaší fotografie. 

4.2. Ukončení zaslání přihlášek za člena Fanklubu ČMTF na rok 2024 je 20. března 2024.

 

5. Jak a kde Vám bude předána klubová karta?

5.1.  Po vyplnění a odeslání registrační přihlášky a řádného uhrazení poplatku Vám klubová karta bude předána na první soutěži pořádané ČMTF, které se osobně zúčastníte (karta Vám bude odevzdána až po uhrazení členského poplatku, který musí být uhrazen do doby splatnosti na faktuře).

 

6. Jaké další výhody získáte členstvím ve Fanklubu ČMTF?

6.1.  Na klubovou kartu můžete mimo jiné také v době od 30. 3. 2024 do 30. 11. 2024 uplatnit slevy od obchodních partnerů ČMTF, kteří budou po jejich odsouhlasení v průběhu roku 2024 průběžně doplňovány a uvedeni na webových stránkách ČMTF.

6. 2. Můžete získat i klubovou slevu při nákupu propagačních materiálů ČMTF přímo na některé soutěži.


Pravidla členství ve Fanklubu ČMTF pro soutěžní sezónu 2024

31.12.2023 18:20

Členství ve Fanklubu ČMTF vzniká registrací členství zasláním registrační přihlášky a uhrazením členského poplatku. Člen je povinen sdělovat při registraci platné a pravdivé údaje. Členství je nepřenosné. Pouze členové mají možnost využívat slev určených pro členy Fanklubu ČMTF. Všichni členi Fanklubu ČMTF jsou povinni chovat se slušně při jejich účasti na jakékoli soutěži pořádané ČMTF. Jsou zakázány vulgarity a urážky na kohokoli z přítomných diváků, soutěžících, poroty atd. Porušení tohoto pravidla je oprávněným důvodem pro zrušení registrace a členství jako člena Fanklubu.                                                            

Členství ve Fanklubu zaniká z následujících důvodů:
  • Uplynutím členství - datum je uvedeno na členské kartě.
  • Porušením pravidel členství Fanklubu ČMTF.
  • Na základě žádosti člena Fanklubu o jeho vyřazení z členství.
  •  

Člen Fanklubu ČMTF souhlasí s dobrovolným poskytnutím osobních údajů, které budou zpracovány a použity pro administrativní, marketingové a jiné účely České Mažoretkové Federace z.s. a České Twirlingové Federace z.s. (dále jen ČMTF) se sídlem, Dvořákova 583, 439 42 Postoloprty a pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím například elektronických prostředků, a to po dobu 3 let po ukončení členství v daném roce, na který má člen uhrazený poplatek. Dále člen Fanklubu souhlasí, že jeho osoba může být na jakékoli soutěži či akci pořádané ČMTF vyfotografována či jeho osoba může být součástí videozáznamu ze soutěže (akce). Jak fotografie, tak videozáznam může být použit pro propagační účely ČMTF. Veškeré činnosti s údaji člena Fanklubu budou prováděny s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, v platném znění a dle nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 679/2016 (GDPR). Člen Fanklubu bere na vědomí, že kdyby vyvstali jakékoliv pochybnosti o zákonnosti použití jeho osobních údajů, tak svůj souhlas může kdykoli písemně odvolat. Souhlas člena se stanovenými pravidly členství je potvrzen jeho zaslanou přihláškou k registraci jako člena Fanklubu ČMTF.

Fanklub České Mažoretkové a Twirlingové federace

27.12.2019 17:33
Fanklub ČMTF je sdružení fanoušků České Mažoretkové a Twirlingové Federace. Členství ve fanklubu ČMTF je podmíněno registrací vyplněním registračního formuláře a uhrazením členského poplatku. Neregistrovaný člen nemůže využívat výhody členů fanklubu. Hlavním posláním fanklubu je sdružovat fanoušky ČMTF a podpořit jejich vzájemnou komunikaci mezi nimi. Fanklub je spravován Českou Mažoretkovou a Twirlingovou Federací.