Přihlášky 2017

 

Vážení sportovní přátelé,

právě jsme spustili náš nový informační systém a s ním i stránky pro samotné přihlášky.

Pokud máte zájem stát se členem našich federací a soutěžit v našich soutěžích, zde Vám překládáme stručný návod, co proto musíte udělat.

Nejprve se musíte se rozhodnout, jak budete chtít registrovat soutěžící(atlety), trenéry, vedoucí .... za členy našich federací. Máme pro Vás připraveny dvě možnosti:

 

a) Registrovat jednotlivě každou fyzickou osobu zvlášť (Doporučujeme !)

Výhodou této varianty je, že získáte ihned plné členství a práva samostatně hlasovat při rozhodování ve federaci/ích.

Nevýhodou je, že přihlášku musí vyplnit každý jednotlivě a sám za sebe.

Vlastní přihláška fyzické osoby do federace/í se vyplňuje elektronicky na adrese:

https://www.cmtf.cz/portal/prihlaska/cs/Pages/prihlaska-fyzicke-osoby-1?doAnonymousLogin=true

 

b) Registrovat celý oddíl/klub, který je právnickou osobou tj. má své IČ

Tato právnická osoba v rámci své registrace předkládá seznam osob tvořící její členskou základnu. Každý člen této základny se automaticky stává registrovaným členem federace/í.

Práva hlasování při rozhodování ve federaci/ích, ale za všechny své členy může vykonávat jen jeden statutární zástupce a to ještě až po uplynutí ověřovací doby, po kterou je novému členu přiznán statut "dočasného člena" s omezenými právy při hlasování -> viz. stanovy federace/í.

Před vlastním zadáním přihlášky si připravte XLS soubor se seznamem Vaší členské základny dle vzoru: https://www.cmtf.cz/download/Seznam_clenu_klubu_vzor.xlsx

 

Vlastní přihláška právnické osoby do federace/í se vyplňuje elektronicky na adrese:

https://www.cmtf.cz/portal/prihlaska/cs/Pages/prihlaska-pravnicke-osoby-4?doAnonymousLogin=true

 

Samozřejmě můžete, také možné obě varianty kombinovat. Při kombinaci členské poplatky za člena/osobu budete hradit vždy jen jednou.

 

Po úspěšném vyplnění a odeslání přihlášky by se Vám měla zobrazit následující stránka

 

Pokud budete chtít soutěžit v jakémkoli soutěžním kole, tak je nutné vyplnit přihlášky jednotlivých soutěžních vystoupení do Vámi zvoleného soutěžního kola.

Vlastní přihláška soutěžního vystoupení se vyplňuje elektronicky na adrese:

https://www.cmtf.cz/portal/prihlaska/cs/Pages/prihlaska-soutez-5?doAnonymousLogin=true

 

Pozor, pro každé vystoupení sóloformace, formace a soutěžní disciplíny je třeba vyplnit vždy samostatnou přihlášku!

Každá taková přihláška bude totiž tvořit samostatný řádek startovní listiny.

 

1/ Na přihlášce nejprve vyberte soutěžní kolo, následně disciplínu, věkovou, výkonnostní kategorii a délku vystoupení.

 

2/ Poté vyplňte název oddílu/klubu, název vlastního vystoupení, jméno choreografa a jméno vedoucího.

 

3/ Jako další krok vyplňte jména vystupujících soutěžících a popřípadě i přidělené členské ID (pokud ho  již vlastníte). Uvádějte všechny osoby, které ve formaci budou vystupovat.

 

4/ Dalším krokem je vyplnění kontaktních a platebních informací.

 

5/ V dalším poli pak můžete zadat poznámku.

 

6/ Poslední pole přihlášky slouží k předání hudebního podkladu, který bude na soutěži použit k Vašemu vystoupení.

 

Před nahráním hudby si důkladně nastudujte a zkontrolujte požadavky na hudbu dle soutěžního řádu.viz. https://www.cmtf.cz/download/CMTF_hudba.pdf

 

Upozornění: Hudbu bude možné do systému dodat i později, ale nejpozději to musí být 14-dní před samotnou soutěží. Výzvu a informaci o způsobu doplnění hudby Vám zašleme na Váš e-mail uvedený v kontaktních údajích na přihlášce.

 

Pokud si i přesto nebudete s jakýmkoli popsaným krokem vědět rady, ozvěte se na e-mail: viceprezident@czechmajorettes.cz

 

Děkujeme za Vaše vyplnění a těšíme se na Vaše členství v našich federacích.

 

 

                        Miluše Vápeníková                                                            Marek Hruda

                          Prezident CMTF                                                           Viceprezident CMTF