Fanklub ČMTF

Přihláška do fanklubu ČMTF

16.11.2022 09:25

Přihláška ke stažení ZDE

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku oskenujte a odešlete společně s Vaší fotografií ve velikosti formátu na OP na e-mail:

danapostova@cmtfederation.cz

 

Informace o členství ve fanklubu ČMTF

16.11.2022 09:19

Staň se členem Fanklubu ČMTF a získej několik výhod plynoucích ze samotného členství,

v případě tvého členství získáš kartu člena Fanklubu České Mažoretkové a Twirlingové Federace

(dále jen ČMTF) s tvým osobním evidenčním číslem fanouška, která ti umožní VSTUP ZDARMA na soutěže pořádané v roce 2023 jak Českou Mažoretkovou Federací, tak Českou Twirlingovou Federací (společně ČMTF) včetně mezinárodních soutěží pořádaných pro jiné subjekty např. pořádání Grand Prix, Mistrovství Evropy. Mistrovství světa atd. Na získanou kartu člena Fanklubu ČMTF si budeš moci uplatnit od 1.3. 2023 do 30.11. 2023 také různé slevy od partnerů ČMTF. Jakékoli další informace k členství ve Fanklubu ČMTF získáte na tel. čísle + 420 604 209 614.

 

1. Kdo může získat klubovou kartu?
1.1. Klubovou kartu může získat občan jakékoli národnosti ve věku od 18 let výše.

1.2.  Ten, kdo získá členství ve Fanklubu ČMTF musí souhlasit s pravidly členství.

 

2. Jaká je výše členského poplatku za klubovou kartu?
2.1. Členský poplatek ze klubovou kartu na rok 2023 je stanoven ve výši 400,- Kč.

2.2.  Po řádném uhrazení členského poplatku se tento poplatek již nevrací.

 

3. Od kdy do kdy je platnost klubové karty?

3.1. Platnost klubové karty začíná 1.3.2023 a končí 30.11.2023.

 

4. Jak a kde se můžeš zaregistrovat za člena fanklubu?
4.1. Vyplněním registrační přihlášky na stránkách ČMTF – www.czechmajorettes.cz

4.2. Ukončení přihlášek za členy Fanklubu ČMTF na rok 2023 je 28. února roku 2023 a do této

doby musí být také řádně uhrazen registrační (členský) poplatek.

 

5. Jak a kde ti bude předána klubová karta?

5.1.  Po vyplnění a odeslání registrační přihlášky a řádného uhrazení poplatku ti klubová karta bude

předána na první soutěži pořádané ČMTF, které se ty osobně zúčastníš (karta ti bude odevzdána

až po uhrazení členského poplatku, který musí být uhrazen nejpozději do 28.2.2023).

 

6. Jaké další výhody získáš členstvím ve Fanklubu ČMTF?

6.1.  Na klubovou kartu můžeš mimo jiné také v době 1.3.2023 – 30.11.2023 uplatnit slevy od

partnerů ČMTF, které budou po jejich odsouhlasení v průběhu roku postupně doplňovány

v seznamu partnerů ČMTF, který bude umístěn na stránkách www.czechmajorettes.cz.

 

Pravidla členství ve Fanklubu ČMTF

16.11.2022 09:17

Členství ve Fanklubu ČMTF vzniká registrací členství prostřednictvím registrační přihlášky a uhrazením členského poplatku. Člen je povinen sdělovat při registraci platné a pravdivé údaje. Členství je nepřenosné. Pouze členové mají možnost využívat slev určených pro členy Fanklubu ČMTF. Všichni členi Fanklubu ČMTF jsou povinni chovat se slušně při jejich účasti na jakékoli soutěži pořádané ČMTF. Jsou zakázány vulgarity a urážky na kohokoli z přítomných diváků, soutěžících, poroty atd. Porušení tohoto pravidla je oprávněným důvodem pro zrušení registrace a členství jako člena Fanklubu.                                                                    

Členství ve Fanklubu zaniká z následujících důvodů:

  • Porušením pravidel členství ve Fanklubu ČMTF.
  • Na základě žádosti člena Fanklubu o jeho vyřazení z členství.

Člen Fanklubu ČMTF souhlasí s dobrovolným poskytnutím osobních údajů, které budou zpracovány a použity pro administrativní, marketingové, jiné účely České Mažoretkové Federace z.s. a České Twirlingové Federace z.s. (dále jen ČMTF) se sídlem, Dvořákova 583, 439 42 Postoloprty a pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím například elektronických prostředků, a to na dobu 5 let po ukončení členství v daném roce na kdy má člen uhrazený poplatek. Dále člen Fanklubu souhlasí, že jeho osoba může být na jakékoli soutěži či akci pořádané ČMTF vyfotografována či jeho osoba může být součástí videozáznamu ze soutěže (akce). Jak fotografie, tak videozáznam může být použit pro propagační účely ČMTF. Veškeré činnosti s údaji člena Fanklubu budou prováděny s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, v platném znění a s nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 679/2016 (GDPR). Člen Fanklubu bere na vědomí, že kdyby vyvstali jakékoliv pochybnosti o zákonnosti použití jeho osobních údajů, tak svůj souhlas může kdykoli písemně odvolat. Souhlas člena se stanovenými pravidly členství je potvrzen jeho zaslanou přihláškou k registraci jako člena Fanklubu ČMTF.                                                                 

 

Fanklub České Mažoretkové a Twirlingové federace

27.12.2019 17:33
Fanklub ČMTF je sdružení fanoušků České Mažoretkové a Twirlingové Federace. Členství ve fanklubu ČMTF je podmíněno registrací vyplněním registračního formuláře a uhrazením členského poplatku. Neregistrovaný člen nemůže využívat výhody členů fanklubu. Hlavním posláním fanklubu je sdružovat fanoušky ČMTF a podpořit jejich vzájemnou komunikaci mezi nimi. Fanklub je spravován Českou Mažoretkovou a Twirlingovou Federací.