Pravidla členství ve Fanklubu ČMTF pro soutěžní sezónu 2024

31.12.2023 18:20

Členství ve Fanklubu ČMTF vzniká registrací členství zasláním registrační přihlášky a uhrazením členského poplatku. Člen je povinen sdělovat při registraci platné a pravdivé údaje. Členství je nepřenosné. Pouze členové mají možnost využívat slev určených pro členy Fanklubu ČMTF. Všichni členi Fanklubu ČMTF jsou povinni chovat se slušně při jejich účasti na jakékoli soutěži pořádané ČMTF. Jsou zakázány vulgarity a urážky na kohokoli z přítomných diváků, soutěžících, poroty atd. Porušení tohoto pravidla je oprávněným důvodem pro zrušení registrace a členství jako člena Fanklubu.                                                            

Členství ve Fanklubu zaniká z následujících důvodů:
  • Uplynutím členství - datum je uvedeno na členské kartě.
  • Porušením pravidel členství Fanklubu ČMTF.
  • Na základě žádosti člena Fanklubu o jeho vyřazení z členství.
  •  

Člen Fanklubu ČMTF souhlasí s dobrovolným poskytnutím osobních údajů, které budou zpracovány a použity pro administrativní, marketingové a jiné účely České Mažoretkové Federace z.s. a České Twirlingové Federace z.s. (dále jen ČMTF) se sídlem, Dvořákova 583, 439 42 Postoloprty a pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím například elektronických prostředků, a to po dobu 3 let po ukončení členství v daném roce, na který má člen uhrazený poplatek. Dále člen Fanklubu souhlasí, že jeho osoba může být na jakékoli soutěži či akci pořádané ČMTF vyfotografována či jeho osoba může být součástí videozáznamu ze soutěže (akce). Jak fotografie, tak videozáznam může být použit pro propagační účely ČMTF. Veškeré činnosti s údaji člena Fanklubu budou prováděny s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, v platném znění a dle nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 679/2016 (GDPR). Člen Fanklubu bere na vědomí, že kdyby vyvstali jakékoliv pochybnosti o zákonnosti použití jeho osobních údajů, tak svůj souhlas může kdykoli písemně odvolat. Souhlas člena se stanovenými pravidly členství je potvrzen jeho zaslanou přihláškou k registraci jako člena Fanklubu ČMTF.