Pozvánka na valnou hromadu ČMF a ČTF

08.10.2021 16:11

Pozvánka plným členům České Mažoretkové Federace z.s. (dále jen ČMF) a České Twirlingové Federace z.s. (dále jen ČTF), kteří mají hlasovací právo byla zaslána také na jejich kontaktní email. Ten kdo pozvánku na svůj kontaktní email neobdržel, tak stále není plným členem ČMTF a tím pádem nemá hlasovací právo. Tento člen je doposud pouze dočasný člen České Mažoretkové Federace z.s. nebo České Twirlingové Federace z.s.. Pokud by se chtěl někdo z dočasných členů zúčastnit VH ČMF či ČTF, tak ho žádáme aby svou účast v dostatečném předstihu nejdříve potvrdil v sms na tel. čísla 604 209 614. 

Pozvánka_na_členskou_schůzi_ČMF_31.10.2021.pdf
Pozvánka_na_členskou_schůzi_ČTF_31.10.2021.pdf