Pozvánka na členskou schůzi ČTF

08.01.2019 22:26

POZVÁNKA

na členskou schůzi spolku Česká Twirlingová Federace, která se bude konat
v sobotu dne 19.1.2019 od 13:00 hod. na sále hasičské zbrojnice města Postoloprty.

 

 

Program schůze:

  1.  Zahájení
  2.  Schválení programu
  3.  Volba zapisovatele členské schůze
  4.  Volba ověřovatele členské schůze
  5.  Zpráva o hospodaření za rok 2017
  6.  Zpráva o činnosti roku 2018
  7.  Informace o soutěžní sezóně roku 2019
  8.  Stanovy – návrh nových stanov ČTF
  9.  Diskuse
  10.  Závěr

 

                                                                                                                  svolavatel schůze

                                                                                                                 Miluše Vápeníková

                                                                                                                   prezidentka ČTF