Základní informace

Přihlášky 2017

11.01.2017 20:06
<h1>Přihlášky 2017</h1>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
<p><strong>Vážení sportovní přátelé,</strong></p>
<p>právě jsme spustili náš nový informační systém a s ním i stránky pro samotné přihlášky.</p>
<p>Pokud máte zájem stát se členem našich federací a soutěžit v našich soutěžích, zde Vám překládáme stručný návod, co proto musíte udělat.</p>
<p>Nejprve se musíte se rozhodnout, jak budete chtít registrovat soutěžící(atlety), trenéry, vedoucí .... za členy našich federací. Máme pro Vás připraveny dvě možnosti:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="margin-left:71.15pt;">a) <span style="color:#ff0000;">Registrovat jednotlivě každou fyzickou osobu zvlášť</span> <strong>(Doporučujeme !)</strong></p>
<p style="margin-left:71.15pt;">Výhodou této varianty je, že získáte ihned plné členství a práva samostatně hlasovat při rozhodování ve federaci/ích.</p>
<p style="margin-left:71.15pt;">Nevýhodou je, že přihlášku musí vyplnit každý jednotlivě a sám za sebe.</p>
<p style="margin-left:71.15pt;">Vlastní přihláška fyzické osoby do federace/í se vyplňuje elektronicky na adrese:</p>
<p style="margin-left:71.15pt;"><a href="http://www.cmtf.cz/portal/prihlaska/cs/Pages/prihlaska-fyzicke-osoby-1?doAnonymousLogin=true">http://www.cmtf.cz/portal/prihlaska/cs/Pages/prihlaska-fyzicke-osoby-1?doAnonymousLogin=true</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="margin-left:71.15pt;">b) <span style="color:#ff0000;">Registrovat celý oddíl/klub, který je právnickou osobou tj. má své IČ</span></p>
<p style="margin-left:71.15pt;">Tato právnická osoba v rámci své registrace předkládá seznam osob tvořící její členskou základnu. Každý člen této základny se automaticky stává registrovaným členem federace/í.</p>
<p style="margin-left:71.15pt;">Práva hlasování při rozhodování ve federaci/ích, ale za všechny své členy může vykonávat jen jeden statutární zástupce a to ještě až po uplynutí ověřovací doby, po kterou je novému členu přiznán statut "dočasného člena" s omezenými právy při hlasování -&gt; viz. stanovy federace/í.</p>
<p style="margin-left:71.15pt;">Před vlastním zadáním přihlášky si připravte XLS soubor se seznamem Vaší členské základny dle vzoru:&nbsp;<a href="http://www.cmtf.cz/download/Seznam_clenu_klubu_vzor.xlsx">http://www.cmtf.cz/download/Seznam_clenu_klubu_vzor.xlsx</a></p>
<p style="margin-left:71.15pt;">&nbsp;</p>
<p style="margin-left:71.15pt;">Vlastní přihláška právnické osoby do federace/í se vyplňuje elektronicky na adrese:</p>
<p style="margin-left:71.15pt;"><a href="http://www.cmtf.cz/portal/prihlaska/cs/Pages/prihlaska-pravnicke-osoby-4?doAnonymousLogin=true">http://www.cmtf.cz/portal/prihlaska/cs/Pages/prihlaska-pravnicke-osoby-4?doAnonymousLogin=true</a></p>
<p style="margin-left:71.15pt;">&nbsp;</p>
<p>Samozřejmě můžete, také možné obě varianty kombinovat. Při kombinaci členské poplatky za člena/osobu budete hradit vždy jen jednou.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Po úspěšném vyplnění a odeslání přihlášky by se Vám měla zobrazit následující stránka</p>
<p align="center"><img src="http://files.czechmajorettes.cz/200000650-b5dbfb6d6a/_1.jpg" style="border-width: 0px; border-style: solid; width: 376px; height: 96px;"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pokud budete chtít soutěžit v jakémkoli soutěžním kole, tak je nutné vyplnit přihlášky jednotlivých soutěžních vystoupení do Vámi zvoleného soutěžního kola.</p>
<p>Vlastní přihláška soutěžního vystoupení se vyplňuje elektronicky na adrese:</p>
<p style="margin-left:71.15pt;"><a href="http://www.cmtf.cz/portal/prihlaska/cs/Pages/prihlaska-soutez-5?doAnonymousLogin=true">http://www.cmtf.cz/portal/prihlaska/cs/Pages/prihlaska-soutez-5?doAnonymousLogin=true</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Pozor, pro každé vystoupení sóloformace, formace a soutěžní disciplíny je třeba vyplnit vždy samostatnou přihlášku!</strong></p>
<p>Každá taková přihláška bude totiž tvořit samostatný řádek startovní listiny.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1/ Na přihlášce nejprve vyberte soutěžní kolo, následně disciplínu, věkovou, výkonnostní kategorii a délku vystoupení.</p>
<p align="center"><img src="http://files.czechmajorettes.cz/200000651-10d4411cea/_2.jpg" style="border-width: 0px; border-style: solid; width: 616px; height: 157px;"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2/ Poté vyplňte název oddílu/klubu, název vlastního vystoupení, jméno choreografa a jméno vedoucího.</p>
<p align="center"><img src="http://files.czechmajorettes.cz/200000652-63d2064cbf/_3.jpg" style="border-width: 0px; border-style: solid; width: 430px; height: 106px;"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3/ Jako další krok vyplňte jména vystupujících soutěžících a popřípadě i přidělené členské ID (pokud ho&nbsp; již vlastníte). Uvádějte všechny osoby, které ve formaci budou vystupovat.</p>
<p align="center"><img src="http://files.czechmajorettes.cz/200000653-ab1faac16c/_4.jpg" style="border-width: 0px; border-style: solid; width: 453px; height: 136px;"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>4/ Dalším krokem je vyplnění kontaktních a platebních informací.</p>
<p align="center"><img src="http://files.czechmajorettes.cz/200000654-0612f070f9/_5.jpg" style="border-width: 0px; border-style: solid; width: 464px; height: 115px;"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>5/ V dalším poli pak můžete zadat poznámku.</p>
<p align="center"><img src="http://files.czechmajorettes.cz/200000655-4a6fc4b695/_6.jpg" style="border-width: 0px; border-style: solid; width: 487px; height: 122px;"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>6/ Poslední pole přihlášky slouží k předání hudebního podkladu, který bude na soutěži použit k Vašemu vystoupení.</p>
<p align="center"><img src="http://files.czechmajorettes.cz/200000656-9d7349e6b4/_7.jpg" style="border-width: 0px; border-style: solid; width: 477px; height: 111px;"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Před nahráním hudby si důkladně nastudujte a zkontrolujte požadavky na hudbu dle soutěžního řádu.<span style="font-size: 12.8px;">viz.&nbsp;</span><a href="http://www.cmtf.cz/download/CMTF_hudba.pdf" style="font-size: 12.8px;" target="_blank">http://www.cmtf.cz/download/CMTF_hudba.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Upozornění:</em></strong> Hudbu bude možné do systému dodat i později, ale nejpozději to musí být 14-dní před samotnou soutěží. Výzvu a informaci o způsobu doplnění hudby Vám zašleme na Váš e-mail uvedený v kontaktních údajích na přihlášce.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pokud si i přesto nebudete s jakýmkoli popsaným krokem vědět rady, ozvěte se na e-mail: <a href="file:///C:/Users/SysOp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/OLKE8D/viceprezident@czechmajorettes.cz">viceprezident@czechmajorettes.cz</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Děkujeme za Vaše vyplnění a těšíme se na Vaše členství v našich federacích.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Miluše Vápeníková &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Marek Hruda</strong></p>
<p><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Prezident CMTF &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Viceprezident CMTF</em></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="cke_pastebin" style="position: absolute; top: 2219.28px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; left: -1000px;">
&nbsp;</div>
Přihlášky na soutěžní sezónu 2017 spuštěny viz:
 

Soutěžní řády

11.01.2017 18:36

Soutěžní řády najdete ve složkách MČR 2017 Twirling a MČR 2017 Mažoretky.

Platby 2017

30.12.2016 21:58

Platby na rok 2017 najdete v jednotlivých složkách dané kategorie.

 

Platby Twirling

Platby Mažoretky

Semináře spuštěny !

18.12.2016 21:39

Přihlášky na lednové a únorové semináře najedete ve složce MČR 2017 Twirling a MČR 2017 Mažoretky.

Důležité informace!

14.11.2016 18:42

- Termínový kalendář soutěží na rok 2017 najedete ve složce  MČR 2017 Twirling  a MČR 2017 Mažoretky.

- Pravidla na twirling jsou již ve složce MČR 2017 Twirling

- Přihlášky na lednové a únorové semináře budou spuštěny do 10.12.2016.

- Přihlášky na soutěžní rok 2017 budou spuštěny do 20.1.2017.

- Soutěžní řád vč. postupů na finále MČR, na Evropské a Mezinárodní soutěže a propozice soutěží na rok 2017 budou uveřejněny nejpozději do konce prosince roku 2016.

- Pravidla na mažoretky budou doplněny po jednání sportovní komise nejpozději do 10.12. 2016.

Stali jsme se členy European Majorettes Association!

23.09.2016 18:37

Rozhodnutím valné hromady European Majorettes Association byla dne 22.9.2016 přijata Česká Mažoretková a twirlingová organizace za člena Mažoretkové Evropské Organizace EMA.

Stali jsme se členy World Baton Twirling Federation!

11.08.2016 16:57

Celebration!Rozhodnutím valné hromady WBTF byla dne 10.8.2016 Česká Mažoretková a twirlingová Organizace přijata za člena světové organizace WBTF.


 Připravujeme pro Vás pro následující sezonu spoustu novinek. Sledujte také naše stránky na  facebooku.