Základní informace

Upravená pravidla pro mažoretky a twirling!

22.02.2017 15:00

V jednotlivých sekcích najdete aktualizované soubory s pravidly pro mažoretky i twirling.

 

Přihlášky 2017

19.02.2017 19:31

Přihlášky 2017

 
 
 

Vážení sportovní přátelé,

právě jsme spustili náš nový informační systém a s ním i stránky pro samotné přihlášky.

Pokud máte zájem stát se členem našich federací a soutěžit v našich soutěžích, zde Vám překládáme stručný návod, co proto musíte udělat.

Nejprve se musíte se rozhodnout, jak budete chtít registrovat soutěžící(atlety), trenéry, vedoucí .... za členy našich federací. Máme pro Vás připraveny dvě možnosti:

 

a) Registrovat jednotlivě každou fyzickou osobu zvlášť (Doporučujeme !)

Výhodou této varianty je, že získáte ihned plné členství a práva samostatně hlasovat při rozhodování ve federaci/ích.

Nevýhodou je, že přihlášku musí vyplnit každý jednotlivě a sám za sebe.

Vlastní přihláška fyzické osoby do federace/í se vyplňuje elektronicky na adrese:

 

b) Registrovat celý oddíl/klub, který je právnickou osobou tj. má své IČ

Tato právnická osoba v rámci své registrace předkládá seznam osob tvořící její členskou základnu. Každý člen této základny se automaticky stává registrovaným členem federace/í.

Práva hlasování při rozhodování ve federaci/ích, ale za všechny své členy může vykonávat jen jeden statutární zástupce a to ještě až po uplynutí ověřovací doby, po kterou je novému členu přiznán statut "dočasného člena" s omezenými právy při hlasování -> viz. stanovy federace/í.

Před vlastním zadáním přihlášky si připravte XLS soubor se seznamem Vaší členské základny dle vzoru: http://www.cmtf.cz/download/Seznam_clenu_klubu_vzor.xlsx

 

Vlastní přihláška právnické osoby do federace/í se vyplňuje elektronicky na adrese:

 

Samozřejmě můžete, také možné obě varianty kombinovat. Při kombinaci členské poplatky za člena/osobu budete hradit vždy jen jednou.

 

Po úspěšném vyplnění a odeslání přihlášky by se Vám měla zobrazit následující stránka

 

Pokud budete chtít soutěžit v jakémkoli soutěžním kole, tak je nutné vyplnit přihlášky jednotlivých soutěžních vystoupení do Vámi zvoleného soutěžního kola.

Vlastní přihláška soutěžního vystoupení se vyplňuje elektronicky na adrese:

 

Pozor, pro každé vystoupení sóloformace, formace a soutěžní disciplíny je třeba vyplnit vždy samostatnou přihlášku!

Každá taková přihláška bude totiž tvořit samostatný řádek startovní listiny.

 

1/ Na přihlášce nejprve vyberte soutěžní kolo, následně disciplínu, věkovou, výkonnostní kategorii a délku vystoupení.

 

2/ Poté vyplňte název oddílu/klubu, název vlastního vystoupení, jméno choreografa a jméno vedoucího.

 

3/ Jako další krok vyplňte jména vystupujících soutěžících a popřípadě i přidělené členské ID (pokud ho  již vlastníte). Uvádějte všechny osoby, které ve formaci budou vystupovat.

 

4/ Dalším krokem je vyplnění kontaktních a platebních informací.

 

5/ V dalším poli pak můžete zadat poznámku.

 

6/ Poslední pole přihlášky slouží k předání hudebního podkladu, který bude na soutěži použit k Vašemu vystoupení.

 

Před nahráním hudby si důkladně nastudujte a zkontrolujte požadavky na hudbu dle soutěžního řádu.viz. http://www.cmtf.cz/download/CMTF_hudba.pdf

 

Upozornění: Hudbu bude možné do systému dodat i později, ale nejpozději to musí být 14-dní před samotnou soutěží. Výzvu a informaci o způsobu doplnění hudby Vám zašleme na Váš e-mail uvedený v kontaktních údajích na přihlášce.

 

Pokud si i přesto nebudete s jakýmkoli popsaným krokem vědět rady, ozvěte se na e-mail: viceprezident@czechmajorettes.cz

 

Děkujeme za Vaše vyplnění a těšíme se na Vaše členství v našich federacích.

 

 

                        Miluše Vápeníková                                                            Marek Hruda

                          Prezident CMTF                                                           Viceprezident CMTF

 

 

 
 
 
Upozorňujeme, že dne 5.3.2017 skončí možnost podat přihlášky do níže uvedených disciplin.
 
Těm z Vás, kteři ještě přihlášku nepodali, zbývají poslední dva týdny!
 
V disciplině "Mažoretky" se soutěží o postup na Mistrovství Evropy EMA, které proběhne ve Slovinsku a o postup na Mistrovství Evropy MCEU, které proběhne v Čechách.
V disciplině "Twirling" se bude bojovat o postup na Mistrovství Evropy IAM, které proběhne v Bulharsku (červenec 2017) a o postup na Mezinárodní pohár WBTF, který se uskuteční v Chorvatsku (srpen 2017)
 

A jak to bylo doopravdy?

28.01.2017 17:55

Vážení sportovní přátelé,

vzhledem k nepřehledné situaci a nepřesným až nekorektním informacím, které se objevují z různých zdrojů, považujeme za nutné předat Vám informace, jak to bylo a je s členstvím České republiky ve federaci WBTF.

Pojďme to vzít postupně od počátku.

 

Historie a důvody vzniku České Mažoretkové a Twirlingové Federace:

Jak někteří z Vás ví, v předcházejících letech organizační tým lidí okolo Jaromíra Vápeníka a dalších lidí z mažoretkového a twirlingového pole pořádal několik ročníků řady pohárových soutěží jak v mažoretkových, tak v twirlingových disciplínách.

Při posledním ročníku těchto soutěží zmíněný tým obdržel řadu žádostí a proseb ze strany  Vás vedoucích týmů, rodičů, návštěvníků soutěží a Vašich svěřenců, abychom pomohli zpět v ČR narovnat resp. vytvořit opravdu fungující, profesionální, demokratické a hlavně fair play prostředí v mažoretkovém a twirlingovém sportu s postupy mezi evropskou a světovou elitu.

Organizační tým Jaromíra Vápeníka se rozhodl žádosti většiny z Vás vyslyšet a začal intenzivně v průběhu roku 2016 pracovat a připravovat hlavní kroky a cíle, které  byly po několika jeho osobních jednáních s Vámi následně stanoveny takto:

 • vytvořit novou platformu pro organizování sportu (mažoretek a twirlingu), která musí:
 1. být nezatížená minulostí (eliminování starých křivd a "nesmyslů")
 2. být postavená na zásadách demokracie a principech olympijských zásad
 3. sport musí organizovat a řídit lidi ze sportovního života
 4. mít nastavené pravidla řízení tak, že výkonný management nesmí zasahovat do rozhodování poroty, výsledků soutěží, nominací ....
 5. musí být otevřená pro jakéhokoli sportovce, ať je organizována kdekoli
 6. musí být připravená k diskusi a zapojení existujících struktur a asociací působící v ČR
 7. musí uznávat, že sportovní dovednost a kvalifikace je vlastnictví sportovce, trenéra, vedoucího /nikoli federace/asociace/organizace..../
 • zapojit tuto platformu do mezinárodních struktur
 • integrovat a opět spojit zdánlivě nespojitelné v ČR veškeré mažoretkové a twirlingové organizace/asociace/federace pouze do jedné federace reprezentující Českou republiku

Z těchto našich kroků a cílů je v současné době částečně naplněn pouze krok první. Vznikla Česká Mažoretková a Twirlingová Federace a opravdu z velmi malé části krok druhý. Česká Mažoretková a Twirlingová Federace je členem mažoretkové Evropské federace EMA a prozatímním členem světové twirlingové federace WBTF.

Česká Mažoretková a Twirlingová Federace již od svého vzniku je připravena diskutovat o podmínkách a představách zapojení do tohoto projektu s jakoukoli organizací, asociací a federací působící v ČR, která je zaměřena na mažoretky a twirling a je připravena přijmout kohokoli za svého člena, kdo bude sdílet a prosazovat společně s námi výše uvedené cíle a hodnoty.

Jak probíhala samotná jednání o členství České republiky resp. České Mažoretkové a České Twirlingové Federace (dříve ČMTO, dnes CMTF) o jejich možné účasti v mezinárodních organizacích/asociacích/federacích:

Vedení CMTF v roce 2016 postupně zjišťovalo situaci a zapojení ČR v mezinárodně působících organizacích.  Nakonec po několika ať již písemných korespondencí či osobních  jednáních byl  výsledek ke konci měsíce září 2016 pro CMTF následující:

 • v řadě mezinárodních organizacích již své zastoupení Česká repubika má prostřednictvím nějaké již existující organizace/asociace/federace (mažoretek a twirlingu) z ČR
 • EMA neměla v okamžiku průzkumu žádné zastoupení z ČR a z tohoto důvodu vedení CMTF vyvolalo jednání o vstupu CMTF do této federace, což se také v měsíci září 2016 stalo
 • WBTF, tak jako EMA nemělo žádné zastoupení z ČR v době samotného průzkumu vedeném CMTF. Po několika písemných korespondencí CMTF s vedením WBTF se podařilo CMTF uskutečnit podání přihlášky za prozatímního člena WBTF v měsíci červenci 2016

Snaha a píle vedení CMTF byla završena v srpnu 2016, kdy zástupci naší dnes již České Mažoretkové a Twirlingové Federace se osobně zúčastnili jednání valné hromady WBTF, která se uskutečnila ve Švédsku v době  pořádání MS v twirlingu WBTF. Na tomto jednání  byla CMTF(CMTO) přijata za prozatímního člena WBTF viz. níže kopie zápisu z jednání valné hromady federace WBTF. V tuto chvíli CMTF byla jediným zástupcem za ČR ve federaci WBTF a v žádném případě nevěděla, že by Svaz mažoretek a twirlingu ČR – NBTA , z.s.. usiloval kdykoli před ní o členství ve federaci WBTF.

Při odjezdu a rozloučení s prezidentkou WBTF Sandi Wiemers po jednání valné hromady ze Švédska se poprvé zástupci naší delegace v tuto chvíli prozatím neoficiálně dovídají právě prostřednictvím prezidentky WBTF, že i zástupci SMTČR-NBTA po našem schválení projevují taktéž zájem stát se prozatímním členem WBTF a že jejich žádost bude pravděpodobně na dalším jednání vedení WBTF přijata s tím, že následně bude potřeba během prozatímního členství obou českých zástupců ve federaci WBTF tuto situaci v ČR vyřešit. Ideálně vytvořit v ČR jednu strukturu a jedno zastřešení twirlingového a mažoretkového sportu. V zápise z valné hromady se tato skutečnost projevuje níže:

Ihned po návratu naší delegace ze Švédska do ČR se prezidentka CMTF snaží několik dní neúspěšně telefonicky kontaktovat prezidenta SMTČR-NBTA p. Tomáše Stavěla s cílem probrat s ním zjištěnou situaci a domluvit se společně na dalším možném postupu ohledně zastoupení dvou českých zástupců ve WBTF. Bohužel p. Tomáš Stavěl na telefonáty prezidentky CMTF ani jednou nezareagoval. Oproti tomu se během několika dalších týdnů CMTF  potvrzují z jednotlivých zdrojů následující informace:

 • že lidé blízko vedení SMTČR-NBTA věděli velmi dobře o probíhajícím jednání CMTF a WBTF a to ještě před odjezdem delegace CMTF na valnou hromadu WBTF
 • že tito lidé vnímají krok CMTF za nepřátelský a podnikají řadu kroků, kterými se snaží omezit šanci na fungování a pokračování cílů vytyčených členy CMTF
 • že lidé z vedení SMTČR-NBTA ne zcela korektně informují o skutečnostech kolem prozatímního členství WBTF a samo se v té době „označuje“ za jediného a správného oficiálního zástupce federace WBTF, přesto že moc dobře ví, že jako prvními prozatímními členy – zástupci za ČR ve WBTF se stala naše CMTF

Právě pro tyto skutečnosti a blížící se jednání na zimním setkání WBTF v Poreči žádá s pověřením vedení CMTF sportovní manažer CMTF o realizaci neformálního setkání se zástupci twirlingové sekce SMTČR-NBTA za účelem vyjasnění si pozic a pokusu o nalezení dialogu.

Samotné setkání se podařilo uskutečnit v pátek 20.1.2017 v odpoledních hodinách v Hradci Králové za účasti členů  SMTČR-NBTA  I. Rejlové, T. Rejlové, M. Holmanové a členů CMTF M. Vápeníkové, M. Hrudy a N. Vápeníkové. Setkání proběhlo v korektním duchu, na kterém si zástupci obou stran vyměnili vzájemně své pohledy na vzniklou situaci ohledně prozatímního členství obou zástupců za ČR ve WBTF. Vedení CMTF také podrobněji informovalo zástupce SMTČR-NBTA o svých záměrech a cílech. Rámcově se na schůzce otevřely možné varianty dalšího vývoje. Samotné setkání trvalo necelé tři hodiny. Po tomto prvním neformálním setkání vedení CMTF v tuto chvíli čeká,  jakým směrem se SMTČR-NBTA dále vydá, zda  i nadále cestou dialogu, kterou naši zástupci preferují jako číslo jedna, jinak řečeno zda SMTČR-NBTA začne přemýšlet, jak se aktivně a smysluplně zapojit do našeho projektu -  integrovat twirlingový a mažoretkový sport v ČR, či si zvolí jinou cestu např. "konkurenčním bojem“, který skutečně nikomu v České republice neprospěje.

Jak to asi dál dle našeho názoru může pokračovat:

Osobně si myslíme, že tuto situaci reálně vyřeší a rozhodne ten správný útvar a to je členská základna a její přání. Jedině členské základny prostřednictvím svého hlasování a působení na členských schůzích skutečně přimějí vedení všech organizací/asociací/federací v ČR k tomu, co si skutečně přejí. Každý z Vás členů má právo říci si, co chce, aby svaz/federace/asociace/klub/oddíl/tým … jehož jste členem skutečně prosazoval kolektivní a ne osobní zájmy. Zrovna tak má každý člen právo ovlivnit to, kdo tvoří vedení jakéhokoli svazu/federace/asociace/klubu/oddílu/týmu ….. 

I když moc dobře víme, že to co děláme, je běh na dlouhou trať, přesto věříme, že se nám podaří přesvědčit a ztotožnit většinu sportovců, trenérů, vedoucích, rodičů, soutěžících a dalších osob z oblasti twirlingového a mažoretkového sportu s našimi záměry a cíli.

Bohužel však zde stále existuje možnost, že stejně některá organizace/asociace/federace v ČR bude chtít jít místo cestou smíru, dialogu a domluvy pouze cestou konkurenčního boje a "války".

Dle našeho přesvědčení „válka“ nikomu nepomůže a všem jen ublíží. Z tohoto důvodu nikdy CMTF nebude ta, která bude komukoli zakazovat či znemožňovat jeho práci a činnost.

Mějte na paměti, že důvěra, loajalita a soudržnost se opravdu nedá vynutit bojem a strachem.

S úctou,

 

                      Miluše Vápeníková                                                     Marek Hruda
                                   prezident CMTF                                                                              viceprezident CMTF

Soutěžní řády

11.01.2017 18:36

Soutěžní řády najdete ve složkách MČR 2017 Twirling a MČR 2017 Mažoretky.

Platby 2017

30.12.2016 21:58

Platby na rok 2017 najdete v jednotlivých složkách dané kategorie.

 

Platby Twirling

Platby Mažoretky

Semináře spuštěny !

18.12.2016 21:39

Přihlášky na lednové a únorové semináře najedete ve složce MČR 2017 Twirling a MČR 2017 Mažoretky.

Důležité informace!

14.11.2016 18:42

- Termínový kalendář soutěží na rok 2017 najedete ve složce  MČR 2017 Twirling  a MČR 2017 Mažoretky.

- Pravidla na twirling jsou již ve složce MČR 2017 Twirling

- Přihlášky na lednové a únorové semináře budou spuštěny do 10.12.2016.

- Přihlášky na soutěžní rok 2017 budou spuštěny do 20.1.2017.

- Soutěžní řád vč. postupů na finále MČR, na Evropské a Mezinárodní soutěže a propozice soutěží na rok 2017 budou uveřejněny nejpozději do konce prosince roku 2016.

- Pravidla na mažoretky budou doplněny po jednání sportovní komise nejpozději do 10.12. 2016.

Stali jsme se členy European Majorettes Association!

23.09.2016 18:37

Rozhodnutím valné hromady European Majorettes Association byla dne 22.9.2016 přijata Česká Mažoretková a twirlingová organizace za člena Mažoretkové Evropské Organizace EMA.

Stali jsme se členy World Baton Twirling Federation!

11.08.2016 16:57

Celebration!Rozhodnutím valné hromady WBTF byla dne 10.8.2016 Česká Mažoretková a twirlingová Organizace přijata za člena světové organizace WBTF.


 Připravujeme pro Vás pro následující sezonu spoustu novinek. Sledujte také naše stránky na  facebooku.