Přihláška právnické osoby - kolektivní členství

Odesláním přihlášky stvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím se stanovami federace(í), jejichž členem se chci stát. Jsem připraven/a respektovat výrok schůze rady federace(í), která rozhoduje o členství. Stvrzuji, že v případě vzniku mého členství budu plnit veškerá práva a povinnosti člena federace(í), budu se aktivně podílet na spolupráci a naplňování cílů federace(í) a budu se řídit stanovami a vnitřními předpisy federace(í), se kterými jsem se seznámil/a, stejně tak, jako rozhodnutími orgánů federace(í).
Tímto souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním mých osobních údajů pro vnitřní potřeby federace(í) a pro potřeby zpracování žádostí o dotace, granty, a podobně. Zároveň uděluji souhlas, aby mé osobní údaje mohly být předány do národních a mezinárodních asociací, které pořádají různé soutěže. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas poskytuji na dobu platnosti členství a deseti let po ukončení mého členství.
 

Stanovy ČMF

Stanovy ČTF

Vzor vyplněného souboru hromadné přihlášky

 

Povinná pole jsou označena *.

Zvolte soubor