Registrace nových členů

 
V případě že máte zájem stát se novým členem našich federací a soutěžit v našich soutěžích, zde Vám překládáme stručný návod, co proto musíte udělat.
 
Nejprve se musíte se rozhodnout, jak budete chtít registrovat soutěžící (atlety), trenéry, vedoucí, ... za členy našich federací.
Máme pro Vás připraveny dvě možnosti:
 
a) Registrovat se individuálně - každou fyzickou osobu zvlášť
 
Výhodou této varianty je, že získáte ihned plné členství a práva samostatně hlasovat při rozhodování ve federacích.
Nevýhodou je, že přihlášku musí vyplnit každý jednotlivě a sám za sebe.
 
b) Registrovat kolektivně celý oddíl/klub/TJ/SK, který je právnickou osobou tj. má své IČ
 
Tato právnická osoba v rámci své registrace předkládá seznam osob tvořící její členskou základnu. Každý člen této základny se automaticky stává registrovaným členem federací.
 
Práva hlasování při rozhodování ve federacích, ale za všechny své členy může vykonávat jen jeden statutární zástupce a to ještě až po uplynutí ověřovací doby, po kterou je novému členu přiznán statut "dočasného člena" s omezenými právy při hlasování -> viz. stanovy federací.
 
Před vlastním zadáním přihlášky si připravte XLS soubor se seznamem Vaší členské základny dle tohoto vzoru.
 
 
Pokud si i přesto nebudete s jakýmkoli popsaným krokem vědět rady, napište nám na: czechmajorettes@czechmajorettes.cz.