Přihlášky na soutěžní vystoupení MČR ČMF 2023

Na této stránce je uveden odkaz na přihlášku do soutěžních vystoupení MČR ČMF 2023.  Než začnete vyplňovat tuto přihlášku do soutěžních vystoupení, tak nejdříve musíte vyplnit a odeslat registrační přihlášku a to i přesto, že nebudete (pokud jste nový soutěžící ve výkonnostní třídě „B“) členy ČMTF. Po odeslání registrační přihlášky člena ČMTF obdržíte Vaše ID (Ïdentifikační číslo), které poté použijete do přihlášky na soutěžní vystoupení.

 

Při vyplňování samotné přihlášky buďte prosím pečliví - prostudujte si nejdříve pravidla soutěže ohledně věků, výkonnostních tříd a soutěžních disciplín, aby Vaše přihláška poté neobsahovala logické nesmysly.

 

Povinná pole v přihlášce jsou označena *

 

Pozor, pro každé soutěžní vystoupení musí být vždy vyplněna jedna samostatná přihláška (např. pokud Váš tým chce přihlásit dvě sólo vystoupení a jednu miniformaci, vyplní a odešle v tomto případě celkem tři přihlášky).

Každá taková přihláška bude totiž tvořit samostatný řádek startovní listiny.

 

 

PŘIHLÁŠKY NA MČR 2023

 

Hudba:

Před nahráním hudby si důkladně nastudujte a zkontrolujte požadavky na hudbu.

 

V případě jakéhokoli dotazu k vyplnění či odeslání přihlášky se obraťte na manažerku členské základny ČMTF paní Danu Poštovou mob. č. 603 301 736.

V případě, že Váš hovor nebude přijat, zašlete na uvedené číslo SMS, ozveme se v nejbližší možné době zpět, či svůj dotaz zašlete na e-mail:

danapostova@cmtfederation.cz

 

Zásady ochrany osobních údajů:

Odesláním přihlášky souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním mých osobních údajů pro vnitřní potřeby ČMTF a pro potřeby zpracování žádostí o dotace, granty pro financování aktivit ČMTF, dále souhlasím k pořízení fotografií a videí (člena) soutěžícího, k pořízení startovních a výsledkových listin s údaji (člena) soutěžícího samotné pořádané soutěže (akce). Tyto činnosti budou prováděny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/279 (GDPR). Vaše údaje budou zpracovány, jak po dobu trvání soutěže (akce) a případně po dobu archivační lhůty pěti let. Váš souhlas lze kdykoliv písemným sdělením odvolat, tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho písemným odvoláním.

 

Děkujeme Vám za Vaše vyplněné a odeslané jak registrační, tak přihlášky na soutěžní vystoupení a těšíme se na Vaší účast na našich soutěžích. Rada ČMTF