Zdravice prezidentky ČMTF

25.03.2020 13:59
Milé mažoretky, vážení trenéři, vedoucí a rodiče,
 
dovolte mi, abych Vás jménem vedení ČMTF, porotců a všech žlutých triček pozdravila v těchto těžkých chvílích, kterými v tuto dobu všichni procházíme. 
Je to opravdu hrozné období a já si moc přeji, aby bylo co nejdříve za námi. Čím je to delší a delší, tak se mi osobně každým dnem stýská po mažoretkovém a twirlingovém světě, po tělocvičně, po úsměvech našich soutěžících a po lidském kontaktu s vámi všemi. Přesto si teď ze všeho nejvíce přeji pro všechny pevné zdraví, soudružnost a aby Vás v těchto těžkých chvílích neopustil humor, protože smích je jeden z největších léků na světě a až všechno pomine, tak ho opravdu všichni budeme hodně potřebovat. 
Těším se, až se spolu všichni opět setkáme na některé mažoretkové či twirlingové soutěži a hlavně moc se již teď těším na nové vystoupení vašich svěřenců. Snad jste všichni v pořádku. V závěru mé dnešní zdravice bych chtěla poděkovat mé dceři a jejím kolegyním, které si pro Vás a vaše soutěžící připravily na Facebooku a Instagramu projekt pod názvem  #TWIRL4ALL
Pevně věřím, že se Vám projekt bude líbit a že Vám alespoň částečně pomůže překlenout dobu bez možnosti tréninku v tělocvičně.  Za nás za všechny Vám mohu slíbit, že uděláme vše, co bude v našich silách, abychom pro Vás ještě i v letošním roce uskutečnili některou z našich soutěží. 
Pro dnešek se s Vámi loučí a zdraví Vás 
Miluše Vápeníková, prezidentka ČMTF.