Postoloprtský střevíc 2020 - STOP STAV

22.01.2020 20:04
Vyhlašujeme STOP přihláškám na Střevíc 2020.

Kapacita soutěže byla dnešní den naplněna, proto jsme nuceni vyhlásit STOP dalším přihláškám.

V případě potřeby kontaktujte ředitele soutěže, pana Jaromíra Vápeníka: +420 604 209 614.