Nemyslitelné se stává skutečností

07.11.2017 21:31

                                       

Rovnoprávné propojování a integrace mažoretek a twirlingu v ČR je reálné !

Česká Mažoretková a Twirlingová Federace byla před rokem založena za účelem vybudování platformy pro společné soutěžení mažoretek a twirlerů napříč všemi federacemi působících v České republice.

Máme neskutečnou radost, že již po roce naší práce a jednání můžeme oznámit světu první konkrétní výsledky.

Vedení ČMTF a CMA se dohodlo pro rok 2018 na uspořádání společného MČR v twirlingových disciplínách.

Naše prozatím neformální jednání se zástupci dalších českých národních asociací stále probíhají a řada dalších nás ještě čeká, ale my pevně věříme, že pokud v našem vytyčeném cíli vydržíme, tak to bude mít nakonec významný dopad na všechny atlety v České republice.

Otevřeně nabízíme prostor Všem dalším, aby se k našemu cíli přidali a opět jsme společnými silami vytvořili silnou sportovní základnu, která bude společně reprezentovat v mažoretkovém a twirlingovém světě naší Českou republiku. Vedení ČMTF vyjednává a bude i nadále vyjednávat se všemi asociacemi z ČR, které mají skutečný zájem soutěžit férově a integrovat mažoretkový a twirlingový sport v České republice pod jednu „střechu“.

 

Za radu ČMTF

 

    Miluše Vápeníková              Marek Hruda                   Dana Poštová

    Prezidentka ČMTF          Viceprezident ČMTF         Členka rady ČMTF