Informace o členství ve fanklubu ČMTF

16.11.2022 09:19

Staň se členem Fanklubu ČMTF a získej několik výhod plynoucích ze samotného členství,

v případě tvého členství získáš kartu člena Fanklubu České Mažoretkové a Twirlingové Federace

(dále jen ČMTF) s tvým osobním evidenčním číslem fanouška, která ti umožní VSTUP ZDARMA na soutěže pořádané v roce 2023 jak Českou Mažoretkovou Federací, tak Českou Twirlingovou Federací (společně ČMTF) včetně mezinárodních soutěží pořádaných pro jiné subjekty např. pořádání Grand Prix, Mistrovství Evropy. Mistrovství světa atd. Na získanou kartu člena Fanklubu ČMTF si budeš moci uplatnit od 1.3. 2023 do 30.11. 2023 také různé slevy od partnerů ČMTF. Jakékoli další informace k členství ve Fanklubu ČMTF získáte na tel. čísle + 420 604 209 614.

 

1. Kdo může získat klubovou kartu?
1.1. Klubovou kartu může získat občan jakékoli národnosti ve věku od 18 let výše.

1.2.  Ten, kdo získá členství ve Fanklubu ČMTF musí souhlasit s pravidly členství.

 

2. Jaká je výše členského poplatku za klubovou kartu?
2.1. Členský poplatek ze klubovou kartu na rok 2023 je stanoven ve výši 400,- Kč.

2.2.  Po řádném uhrazení členského poplatku se tento poplatek již nevrací.

 

3. Od kdy do kdy je platnost klubové karty?

3.1. Platnost klubové karty začíná 1.3.2023 a končí 30.11.2023.

 

4. Jak a kde se můžeš zaregistrovat za člena fanklubu?
4.1. Vyplněním registrační přihlášky na stránkách ČMTF – www.czechmajorettes.cz

4.2. Ukončení přihlášek za členy Fanklubu ČMTF na rok 2023 je 28. února roku 2023 a do této

doby musí být také řádně uhrazen registrační (členský) poplatek.

 

5. Jak a kde ti bude předána klubová karta?

5.1.  Po vyplnění a odeslání registrační přihlášky a řádného uhrazení poplatku ti klubová karta bude

předána na první soutěži pořádané ČMTF, které se ty osobně zúčastníš (karta ti bude odevzdána

až po uhrazení členského poplatku, který musí být uhrazen nejpozději do 28.2.2023).

 

6. Jaké další výhody získáš členstvím ve Fanklubu ČMTF?

6.1.  Na klubovou kartu můžeš mimo jiné také v době 1.3.2023 – 30.11.2023 uplatnit slevy od

partnerů ČMTF, které budou po jejich odsouhlasení v průběhu roku postupně doplňovány

v seznamu partnerů ČMTF, který bude umístěn na stránkách www.czechmajorettes.cz.